Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - rok 2017, leden 2018


Využití robotiky
Tab. 52: Firmy používající průmyslové nebo servisní roboty celkem Excel PDF
Tab. 53: Firmy používající průmyslové roboty naprogramované pro rutinní činnosti Excel PDF
Tab. 54: Firmy používající servisní roboty vykonávající své úkony částečně/plně automaticky Excel PDF

Zveřejněno dne: 22.01.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.