Aktualizace Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

 

26. června 2020

Dne 4. června 2020 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno sdělení Českého statistického úřadu č. 271/2020 Sb., o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), s účinností od 1. července 2020. Předmětem aktualizace je zavedení dvou nových položek na národní úrovni a změny názvů položek na různých úrovních klasifikace. Všechny změny, které jsou předmětem aktualizace, jsou uvedeny v příloze sdělení.

Klasifikace CZ-ISCO, včetně sdělení, je dostupná na adrese https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_zamestnani_-cz_isco-.