Statistický průvodce obcemi Jihočeského kraje - 2018


Adresy institucí
Adresy obcí s rozšířenou působností a pověřených obecních úřadů Excel PDF
Krajský úřad, soudy, státní zastupitelství, katastrální úřady Excel PDF
Stavební úřady, živnostenské úřady Excel PDF
Finanční úřady, úřady práce Excel PDF
Městské a obecní úřady s matrikou Excel PDF

Zveřejněno dne: 09.08.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.