Informace o projektech ČSÚ financovaných z prostředků ESF k 27. 11. 2009

 

V Českém statistickém úřadě v současné době probíhá několik projektů financovaných za pomoci ESF.

V rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost se realizují projekty:

  • Studie proveditelnosti – Modernizace ČSÚ (CZ. 1.04/4.1.00/32.00001)
  • Studie proveditelnosti – Rozšíření a zkvalitnění datové základny regionálních účtů a regionální statistiky ČR v návaznosti na vytvoření zvláštních grafických datových vrstev nad RUIAN a na další základní registry veřejné správy (CZ .1.04/4.1.00/32.00002)
  • Studie proveditelnosti – Úprava existující soustavy stávajících statistických registrů v návaznosti na ISZR (CZ .1.04/4.1.00/32.00003)
  • Studie proveditelnosti – Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR (CZ.1.04/4.1.00/32.00004)
Z prostředků Integrovaného operačního programu jsou financovány projekty:
  • Základní registr osob – ROS (CZ. 1.06/1.1.00/03.05894)
  • ISDS – Kompatibilita spisové služby (CZ.1.06/1.1.00/03.05931)