Vnitřní stěhování v ČR - 2005 až 2017


Mapy
Mapa 1 Saldo stěhování podle okresů v letech 2005–2017 (na 1 000 obyvatel k 1. 7.) PNG
Mapa 2 Saldo stěhování podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností v letech 2005–2017 (na 1 000 obyvatel k 1. 7.) PNG

Zveřejněno dne: 11.12.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.