Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - 2012


Webové stránky a jejich využití
Tab. 40 Podniky s webovými stránkami Excel PDF
Tab. 41 Podniky s webovými stránkami vytvořenými externí firmou Excel PDF
Tab. 42 Podniky s webovými stránkami spravovanými externí firmou Excel PDF
Tab. 43 Podniky s webovými stránkami v anglickém jazyce Excel PDF
Tab. 44 Podniky s webovými stránkami v německém jazyce Excel PDF
Tab. 45 Podniky zveřejňující na webových stránkách katalogy a ceníky Excel PDF
Tab. 46 Podniky umožňující na webových stránkách konfigurovat produkt či službu Excel PDF
Tab. 47 Podniky umožňující na webových stránkách učinit objednávku či rezervaci Excel PDF
Tab. 48 Podniky umožňující na webových stránkách učinit platbu Excel PDF
Tab. 49 Podniky umožňující na webových stránkách sledovat stav zakázky Excel PDF
Tab. 50 Podniky s webovými stránkami obsahujícími certifikát o bezp. zde umístěných inf. Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.