Ukazatele výzkumu a vývoje - 2012


1. Subjekty a pracoviště výzkumu a vývoje
Celkový počet subjektů a pracovišť provádějících VaV v jednotlivých sektorech
Tab. 1 Ekonomické subjekty provádějící VaV a jejich pracoviště VaV Excel PDF
Tab. 2 Ekonomické subjekty provádějící VaV podle druhu subjektu Excel PDF
Tab. 3 Pracoviště VaV podle druhu pracoviště Excel PDF
Tab. 4 Pracoviště VaV podle druhu pracoviště a typu VaV činnosti Excel PDF
Tab. 5 Pracoviště VaV podle druhu pracoviště a vědních oblastí Excel PDF
Tab. 6 Pracoviště VaV podle počtu zaměstnanců VaV Excel PDF
Tab. 7 Pracoviště VaV podle velikosti výdajů na VaV Excel PDF
Tab. 8 Pracoviště VaV podle vědních oblastí Excel PDF
Tab. 9 Pracoviště VaV podle převažující ekonomické činnosti a typu VaV činnosti Excel PDF
Tab. 10 Pracoviště VaV podle krajů ČR Excel PDF
Tab. 11 Pracoviště VaV s příjmy na prováděný VaV z podnikatelských zdrojů podle druhu pracoviště Excel PDF
Tab. 12 Pracoviště VaV s příjmy na prováděný VaV z veřejných zdrojů podle druhu pracoviště Excel PDF
Tab. 13 Pracoviště VaV s příjmy na prováděný VaV z podnikatelských zdrojů podle vědních oblastí Excel PDF
Tab. 14 Pracoviště VaV s příjmy na prováděný VaV z veřejných zdrojů podle výše této podpory Excel PDF
Tab. 15 Pracoviště VaV s výdaji na VaV ve vybraných technologických oblastech Excel PDF
Tab. 16 Pracoviště VaV s výdaji na VaV ve vybraných technologických oblastech podle druhu pracoviště Excel PDF
Počet pracovišť provádějících VaV v podnikatelském sektoru
Tab. 17 Pracoviště VaV v podnikatelském sektoru podle vlastnictví a velikosti podniku Excel PDF
Tab. 18 Pracoviště VaV v podnikatelském sektoru s příjmy na prováděný VaV z veřejných zdrojů Excel PDF
Tab. 19 Pracoviště VaV v odvětvích podnikatelského sektoru podle vlastnictví podniku Excel PDF
Tab. 20 Pracoviště VaV v odvětvích podnikatelského sektoru podle velikosti podniku Excel PDF
Tab. 21 Pracoviště VaV v odvětvích podnikatelského sektoru s příjmy na prováděný VaV z veřejných zdrojů Excel PDF
Počet pracovišť provádějících VaV ve vládním a vysokoškolském (veřejném) sektoru
Tab. 22 Pracoviště VaV ve vládním a vysokoškolském sektoru podle vědních oblastí a počtu zaměstnanců VaV Excel PDF
Tab. 23 Pracoviště VaV ve vládním a vysokoškolském sektoru s příjmy na prováděný VaV z podnikatelských zdrojů Excel PDF

Zveřejněno dne: 29.11.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.