Ukazatele výzkumu a vývoje - 2011


3. Výzkumní pracovníci
Tab. 28 Výzkumní pracovníci v sektorech provádění - základní údaje Excel PDF
Tab. 29 Výzkumní pracovníci v sektorech provádění podle velikosti výdajů na VaV Excel PDF
Tab. 30 Výzkumní pracovníci v sektorech provádění podle vědních oblastí Excel PDF
Tab. 31 Výzkumní pracovníci v sektorech provádění podle vědních oblastí a pohlaví Excel PDF
Tab. 32 Výzkumní pracovníci nově zaměstnaní a pracující na více než poloviční pracovní úvazek v sektorech provádění podle vědních oblastí a pohlaví Excel PDF
Tab. 33 Výzkumní pracovníci v sektorech provádění podle krajů ČR Excel PDF
Tab. 34 Výzkumní pracovníci v sektorech provádění podle druhu pracoviště Excel PDF
Tab. 35 Výzkumní pracovníci v sektorech provádění podle dosaženého vzdělání Excel PDF
Tab. 36 Výzkumní pracovníci v sektorech provádění podle věku Excel PDF
Tab. 37 Výzkumní pracovníci v sektorech provádění podle státního občanství (fyzické osoby) Excel PDF
Tab. 38 Výzkumní pracovníci v subsektorech podnikatelského sektoru podle velikosti podniků Excel PDF
Tab. 39 Výzkumní pracovníci v základních skupinách odvětvových sekcí podnikatelského sektoru podle velikosti podniků Excel PDF
Tab. 40 Výzkumní pracovníci v jednotlivých odvětvích podnikatelského sektoru Excel PDF
Tab. 41 Výzkumní pracovníci nově zaměstnaní a pracující na více než poloviční pracovní úvazek v jednotlivých odvětvích podnikatelského sektoru Excel PDF
Tab. 42 Výzkumní pracovníci v podrobných odvětvích zpracovatelského průmyslu Excel PDF
Tab. 43 Výzkumní pracovníci nově zaměstnaní a pracující na více než poloviční pracovní úvazek v podrobných odvětvích zpracovatelského průmyslu Excel PDF
Tab. 44 Výzkumní pracovníci ve vládním sektoru podle druhu pracoviště a vědní oblasti Excel PDF
Tab. 45 Výzkumní pracovníci ve vysokoškolském sektoru podle druhu pracoviště a vědní oblasti Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.