Srovnání krajů v České republice - 2023


9. TRH PRÁCE
Metodické vysvětlivky PDF
9-101. Pracovní síla, zaměstnaní v národním hospodářství, zaměstnaní v druhém (dalším) zaměstnání v národním hospodářství a nezaměstnaní podle krajů v roce 2022 Excel
9-102. Míra ekonomické aktivity, míra zaměstnanosti, obecná míra nezaměstnanosti podle krajů v roce 2022 Excel
9-103. Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců ve vybraných sekcích CZ-NACE podle krajů v roce 2021 Excel
9-104. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy (z ročního zjišťování) podle krajů v roce 2021 Excel
9-105. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy (ze čtvrtletního zjišťování) podle krajů v roce 2022 Excel
9-106. Mediány hrubých měsíčních mezd a průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle pohlaví a krajů v roce 2022 Excel
9-107. Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle hlavních tříd CZ-ISCO a krajů v roce 2022 Excel
9-108. Podíl nezaměstnaných osob, struktura uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce a pracovní místa v evidenci úřadu práce podle krajů k 31. 12. 2022 Excel
9-109. Zaměstnaní cizinci v ČR podle krajů k 31. 12. 2022 Excel

Zveřejněno dne: 18.01.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.