Statistická ročenka České republiky - 2017


9. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ
Metodika Word PDF
9-1. Příjmy hospodařících domácností, míra ohrožení chudobou a náklady na bydlení Excel
9-2. Hospodařící domácnosti podle postavení osoby v čele v roce 2016 Excel
9-3. Osoby v domácnostech s příjmy pod hranicí chudoby Excel
9-4. Vydání a spotřeba domácností SRÚ Excel
9-5. Struktura spotřebních vydání domácností SRÚ podle postavení osoby v čele v roce 2016 Excel
9-6. Struktura spotřebních vydání domácností SRÚ s různou příjmovou úrovní Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 22.11.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.