Statistický bulletin - Zlínský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2011


R. Nemocnost a úrazovost
Tab. R.1 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz ve Zlínském kraji jeho okresech - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v 1. pololetí 2011 Excel PDF
Tab. R.2 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2011 - relativní údaje Excel PDF
Tab. R.3 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice a v krajích - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v 1. pololetí 2011 Excel PDF
Tab. R.4 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice a v krajích v 1. pololetí 2011 - relativní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.01.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.