Statistický bulletin - Olomoucký kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2013


K. Zemědělství
Tab. K.1 Výroba masa v jatečné hmotnosti podle krajů ČR Excel PDF
Tab. K.2 Sklizeň vybraných zemědělských plodin podle krajů v roce 2013 Excel PDF
Graf K.1 Sklizeň a výnos brambor celkem v  Olomouckém kraji JPG

Zveřejněno dne: 07.04.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.