Statistický bulletin - Olomoucký kraj - 1. čtvrtletí 2012


D. Obyvatelstvo (předběžné výsledky)
Tab. D.1 Počet obyvatel v Olomouckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. D.2 Pohyb obyvatelstva v Olomouckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. D.3 Narození v Olomouckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. D.4 Zemřelí v Olomouckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. D.5 Zemřelí podle příčin smrti v Olomouckém kraji Excel PDF
Tab. D.6 Přistěhovalí a vystěhovalí podle krajů Excel PDF
Tab. D.7 Počet obyvatel podle krajů Excel PDF
Tab. D.8 Pohyb obyvatelstva podle krajů Excel PDF
Tab. D.9 Narození podle krajů Excel PDF
Tab. D.10 Zemřelí podle krajů Excel PDF
Graf - Zemřelí podle příčin smrti v Olomouckém kraji JPG
Graf - Pohyb obyvatelstva v okresech Olomouckého kraje JPG

Zveřejněno dne: 04.07.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.