Statistický bulletin - Olomoucký kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2010


L. Průmysl
Tab. L.1 Základní ukazatele v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů Excel PDF
Graf - Průměrné mzdy v  průmyslových podnicích se  100 a  více zaměstnanci JPG

Zveřejněno dne: 04.10.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.