Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2018


12. Vzdělávání se v oblasti výpočetní techniky
Tab. 69: Jednotlivci v ČR vzdělávající se v oblasti výpočetní techniky, 2018 Excel PDF

Zveřejněno dne: 19.11.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.