Statistický bulletin - Jihomoravský kraj - 1. čtvrtletí 2012


R. Pracovní neschopnost
Tab. R.1 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Jihomoravském kraji a jeho okresech - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v roce 2011 Excel PDF
Tab. R.1 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Jihomoravském kraji a jeho okresech - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. R.2 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Jihomoravském kraji a jeho okresech - relativní údaje v roce 2011 Excel PDF
Tab. R.2 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Jihomoravském kraji a jeho okresech - relativní údaje Excel PDF
Tab. R.3 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice a v krajích - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v roce 2011 Excel PDF
Tab. R.3 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR a krajích - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. R.4 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice a v krajích v roce 2011 - relativní údaje Excel PDF
Tab. R.4 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v  ČR a  v  krajích - relativní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.07.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.