Statistický bulletin - Kraj Vysočina - 1. až 4. čtvrtletí 2012


P. Kriminalita a požáry
Tab. P.1 Kriminalita v Kraji Vysočina a jeho okresech Excel PDF
Tab. P.2 Kriminalita podle krajů Excel PDF
Tab. P.3 Požáry v Kraji Vysočina a jeho okresech Excel PDF
Tab. P.4 Požáry podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 05.04.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.