Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje - 2011


Kartogramy
1. Pohyb obyvatel v okresech Pardubického kraje v letech 2006 až 2011 JPG
2. Míra registrované nezaměstnanosti v krajích v letech 2006 až 2011 (stav ke konci jednotlivých měsíců) JPG
3. Míra registrované nezaměstnanosti v okresech Pardubického kraje v letech 2006 až 2011 (stav ke konci jednotlivých měsíců) JPG
4. Míra nezaměstnanosti v obcích k 31. 12. 2008 JPG
5. Míra nezaměstnanosti v obcích k 31. 12. 2011 JPG
6. Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2006 až 2010 JPG
7. Věda a výzkum v krajích v roce 2010 JPG
8. Sklizeň obilovin v krajích v letech 2006 až 2011 JPG
9. Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v krajích v roce 2011 JPG
10. Bytová výstavba v obcích Pardubického kraje v letech 2006 až 2011 JPG
11. Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích v letech 2006 až 2011 JPG
12. Komunální odpad v krajích v letech 2006 až 2010 JPG
13. Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle místa investice v krajích v letech 2006 až 2010 JPG
14. Bytová výstavba v krajích v letech 2006 až 2011 JPG

Zveřejněno dne: 31.08.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.