Statistický bulletin - Pardubický kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2010


G. Nezaměstnanost
Tab. G.1 Uchazeči o zaměstnání v Pardubickém kraji a jeho okresech k 30. 9. 2010 Excel PDF
Tab. G.2 Míra registrované nezaměstnanosti a volná pracovní místa v Pardubickém kraji a jeho okresech k 30. 9. 2010 Excel PDF
Tab. G.3 Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti v Pardubickém kraji a jeho okresech k 30. 9. 2010 Excel PDF
Tab. G.4 Věková struktura uchazečů o zaměstnání v Pardubickém kraji a jeho okresech k 30. 9. 2010 Excel PDF
Tab. G.5 Uchazeči o zaměstnání pobírající příspěvek podle výše měsíční dávky v nezaměstnanosti v Pardubickém kraji a jeho okresech k 30. 9. 2010 Excel PDF
Tab. G.6 Struktura uchazečů o zaměstnání v Pardubickém kraji a jeho okresech podle hlavních tříd klasifikace zaměstnání (KZAM) k 30. 9. 2010 Excel PDF
Tab. G.7 Kvalifikační struktura uchazečů o zaměstnání v Pardubickém kraji a jeho okresech k 30. 9. 2010 Excel PDF
Tab. G.8 Volná pracovní místa podle požadované kvalifikace uchazečů o zaměstnání v Pardubickém kraji a jeho okresech k 30. 9. 2010 Excel PDF
Tab. G.9 Nezaměstnanost podle krajů a okresů k 30. 9. 2010 Excel PDF
Tab. G.10 Uchazeči o zaměstnání v krajích ČR k 30. 9. 2010 Excel PDF
Tab. G.11 Míra registrované nezaměstnanosti a volná pracovní místa v krajích ČR k 30. 9. 2010 Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.01.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.