Statistický bulletin - Liberecký kraj - 1. čtvrtletí 2012


O. Průměrné ceny
O.1 Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb podle krajů Excel PDF
O.2 Ceny vybraných druhů zemědělských výrobků podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.07.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.