Statistická ročenka Libereckého kraje - 2010


9. TRH PRÁCE
Metodické vysvětlivky PDF
9-1. Ekonomická aktivita obyvatel (VŠPS) Excel
9-2. Vzdělání populace (VŠPS) Excel
9-3. Ekonomické postavení populace podle věku (VŠPS) Excel
9-4. Zaměstnaní v NH a míra zaměstnanosti podle věkových skupin a vzdělání (VŠPS) Excel
9-5. Zaměstnaní v NH podle odvětví CZ-NACE (VŠPS) Excel
9-6. Zaměstnaní v NH podle klasifikace zaměstnání KZAM a postavení v zaměstnání (VŠPS) Excel
9-7. Nezaměstnaní a obecná míra nezaměstnanosti (ILO) podle věkových skupin a vzdělání (VŠPS) Excel
9-8. Průměrný evidenční počet zaměstnanců podle odvětví CZ-NACE Excel
9-9. Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle odvětví CZ-NACE Excel
9-10. Míra registrované nezaměstnanosti, neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa (stav k 31. 12.) Excel
9-11. Míra registrované nezaměstnanosti, neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa podle okresů k 31. 12. 2009 Excel
9-12. Neumístění uchazeči o zaměstnání podle věku, vzdělání a okresů k 31. 12. 2009 Excel
9-13. Neumístění uchazeči o zaměstnání a uchazeči s nárokem na podporu v nezaměstnanosti podle délky evidence a podle okresů k 31. 12. 2009 Excel
9-14. Neumístění uchazeči o zaměstnání podle výše měsíčního nároku na podporu v nezaměstnanosti podle okresů k 31. 12. 2009 Excel
9-15. Zaměstnaní cizinci v Ústeckém kraji k 31. 12. 2009 Excel
9-101. Pracovní síla, zaměstnaní v NH, zaměstnaní v druhém (dalším) zaměstnání v NH a míra zaměstnanosti podle krajů v roce 2009 (VŠPS) Excel
9-102. Nezaměstnaní, obecná míra nezaměstnanosti a míra ekonomické aktivity podle krajů v roce 2009 (VŠPS) Excel
9-103. Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců ve vybraných odvětvích CZ-NACE podle krajů v roce 2008 Excel
9-104. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2008 Excel
9-105. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2009 Excel
9-106. Průměrné hrubé měsíční mzdy a mediány hrubých měsíčních mezd zaměstnanců podle krajů a pohlaví v roce 2009 Excel
9-107. Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle hlavních tříd KZAM podle krajů v roce 2009 Excel
9-108. Míra registrované nezaměstnanosti, neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa podle krajů k 31. 12. 2009 Excel
9-109. Neumístění uchazeči o zaměstnání podle věku, vzdělání a krajů k 31. 12. 2009 Excel
9-110. Neumístění uchazeči o zaměstnání a uchazeči s nárokem na podporu v nezaměstnanosti podle délky evidence a podle krajů k 31. 12. 2009 Excel
9-111. Neumístění uchazeči o zaměstnání podle výše měsíčního nároku na podporu v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 12. 2009 Excel
9-112. Zaměstnaní cizinci v ČR podle krajů k 31. 12. 2009 Excel

Zveřejněno dne: 22.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.