Statistický bulletin - Ústecký kraj - 1. čtvrtletí 2010


S. Kriminalita a dopravní nehodovost
Tab. S.1 Kriminalita v Ústeckém kraji Excel PDF
Tab. S.2 Vývoj počtu trestných činů v Ústeckém kraji Excel PDF
Tab. S.3 Dopravní nehodovost Excel PDF
Tab. S.4 Násilná kriminalita Excel PDF
Tab. S.5 Mravnostní kriminalita Excel PDF
Tab. S.6 Krádeže prosté a krádeže vloupáním Excel PDF

Zveřejněno dne: 28.06.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.