Statistický bulletin - Ústecký kraj - 1. čtvrtletí 2010


M. Stavebnictví
Tab. M.1 Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů Excel PDF
Tab. M.2 Stavební výroba podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 28.06.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.