1. Úplné rodiny

1. Úplné rodiny
K 1. 3. 2001 bylo v ČR
2 333 592
úplných rodin,
z toho 1 091 tisíc se závislými dětmi

Průměrná velikost úplné rodiny je 3,12 osob.

V úplných rodinách žije 71 % všech obyvatel České republiky – téměř 7 300 tisíc osob, z toho 1 831 tisíc závislých dětí.
Úplné rodiny nadále zůstávají převažujícím typem domácností v ČR; v posledním desetiletí však došlo k jejich nejvyššímu poklesu za posledních čtyřicet let – o téměř 180 tisíc ve srovnání s rokem 1991.
Počet úplných rodin se závislými dětmi se ve srovnání s rokem 1991 snížil ještě výrazněji – o 305 tisíc.
Dvoudětné úplné rodiny zůstávají i přes jejich pokles nejčetnějším typem rodiny s dětmi v ČR.
Rodin, ve kterých je jeden nebo oba manželé (partneři) nezaměstnaní bylo zjištěno téměř 177 tisíc.
Ve více než čtvrtině všech úplných rodin je jeden z rodičů nepracující důchodce.
Faktických manželství (soužití druha a družky) bylo sečteno 125 tisíc (v roce 1991 necelých 85 tisíc). Zvyšuje se podíl tohoto soužití u svobodných partnerů.
Převážná většina úplných rodin je tvořena nejužší rodinou bez dalších osob.

Složení úplných rodin podle počtu závislých dětí v ČR v letech 1961 – 2001Zveřejněno dne: $datum
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.