Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2010


O. Ceny
Tab. O.1 Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb v krajích ČR Excel PDF
Tab. O.2 Ceny vybraných druhů zemědělských výrobků v krajích ČR Excel PDF
Tab. O.3 Ceny vybraných sortimentů surového jehličnatého dříví v krajích ČR Excel PDF
Graf č.O.8 Ceny kravského mléka v Karlovarském kraji a v ČR v letech 2004 - 2010 JPG

Zveřejněno dne: 05.04.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.