Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2010


Q. Pracovní neschopnost
Tab. Q.1 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji a jeho okresech - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v 1. pololetí 2010 Excel PDF
Tab. Q.2 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2010 - relativní údaje Excel PDF
Tab. Q.3 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice a vkrajích - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v 1. pololetí 2010 Excel PDF
Tab. Q.4 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice a v krajích v 1. pololetí 2010 - relativní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.01.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.