Cizinci v ČR - 2022


4. Vzdělávání cizinců
Metodika, vývoj PDF
4-1. Děti, žáci a studenti podle státního občanství v mateřských školách, základních, středních a vyšších odborných školách a konzervatořích Excel PDF
4-2. Mateřské, základní a střední školy, konzervatoře, vyšší odborné a vysoké školy – studující cizinci Excel PDF
4-3. Střední školy a konzervatoře – cizinci podle regionů soudržnosti a krajů Excel PDF
4-4. Střední školy – cizinci podle skupin oborů KKOV Excel PDF
4-5. Vyšší odborné školy – cizinci podle skupin akreditovaných vzdělávacích programů Excel PDF
4-6. Vyšší odborné školy – studující cizinci ve vybraných letech Excel PDF
4-7. Vyšší odborné školy – cizinci podle regionů soudržnosti a krajů Excel PDF
4-8. Vysoké školy – studenti cizího státního občanství Excel PDF
4-9. Vysoké školy – poprvé zapsaní studenti cizího státního občanství Excel PDF
4-10. Vysoké školy – absolventi cizího státního občanství Excel PDF
4-11. Vysoké školy – studenti, poprvé zapsaní a absolventi podle formy studia a typu studijního programu – podle státního občanství Excel PDF
4-12. Studující na vysokých školách podle státního občanství Excel PDF
4-13. Studující na vysokých školách podle klasifikace oborů vzdělání ISCED-F Excel PDF
4-14. Studenti VŠ podle města, ve kterém studují Excel PDF
4-15. Studenti VŠ - cizinci podle státního občanství Excel PDF

Grafy
Cizinci na základních školách podle státního občanství JPG
Cizinci na vysokých školách podle státního občanství JPG

Zveřejněno dne: 12.12.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.