Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - za rok 2019


3. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz dle krajů a okresů
Tab. 3 Základní ukazatele dočasné pracovní neschopnosti Excel PDF
Tab. 3.1 Počet nemocensky pojištěných Excel PDF
Tab. 3.2 Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti Excel PDF
Tab. 3.3 Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti Excel PDF
Tab. 3.4 Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 3.5 Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti Excel PDF
Tab. 3.6 Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ Excel PDF
Tab. 3.7 Průměrný denní stav dočasně práce neschopných Excel PDF

Zveřejněno dne: 29.05.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.