Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - za rok 2013


Hl.m. Praha
Tab. 13 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 14 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – relativní údaje Excel PDF
Tab. 15 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 žen Excel PDF
Tab. 16 Pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy žen - relativní údaje Excel PDF
Tab. 17 Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF
Tab. 18 Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.04.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.