Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - 1. pololetí 2013


Rozsah souboru: Osoby samostatně výdělečně činné (nemocensky pojištěné) v krajích a ČR celkem
Tab. 109 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 110 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – relativní údaje Excel PDF
Tab. 111 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 žen Excel PDF
Tab. 112 Pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy žen - relativní údaje Excel PDF
Tab. 113 Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF
Tab. 114 Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.10.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.