Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - 1. pololetí 2013


Pardubický kraj
Tab. 61 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 62 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – relativní údaje Excel PDF
Tab. 63 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 žen Excel PDF
Tab. 64 Pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy žen - relativní údaje Excel PDF
Tab. 65 Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF
Tab. 66 Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.10.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.