Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - 1. pololetí 2013


Plzeňský kraj
Tab. 31 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 32 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – relativní údaje Excel PDF
Tab. 33 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 žen Excel PDF
Tab. 34 Pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy žen - relativní údaje Excel PDF
Tab. 35 Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF
Tab. 36 Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.10.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.