Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - 1. pololetí 2012


Rozsah souboru: Úhrn organizací podle okresů v krajích ČR
Tab. 115 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 116 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – relativní údaje Excel PDF
Tab. 117 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 žen Excel PDF
Tab. 118 Pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy žen - relativní údaje Excel PDF
Tab. 119 Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF
Tab. 120 Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.11.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.