Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - 1. pololetí 2012


Rozsah souboru: Úhrn organizací podle skupin CZ-NACE v krajích a ČR celkem
Tab. 103 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 104 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – relativní údaje Excel PDF
Tab. 105 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 žen Excel PDF
Tab. 106 Pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy žen - relativní údaje Excel PDF
Tab. 107 Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF
Tab. 108 Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.11.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.