Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - 1. pololetí 2012


Moravskoslezský kraj
Tab. 91 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 92 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – relativní údaje Excel PDF
Tab. 93 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 žen Excel PDF
Tab. 94 Pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy žen - relativní údaje Excel PDF
Tab. 95 Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF
Tab. 96 Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.11.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.