Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - rok 2011


Hl.m. Praha
Tab. 17 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 18 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – relativní údaje Excel PDF
Tab. 19 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 žen Excel PDF
Tab. 20 Pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy žen - relativní údaje Excel PDF
Tab. 21 Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF
Tab. 22 Smrtelné pracovní úrazy Excel PDF
Tab. 23 Preventivní péče a riziková práce – náhrady a přirážky (relativní údaje) Excel PDF
Tab. 24 Náhražky a přirážky – absolutní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.05.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.