Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - 1. pololetí 2011


Moravskoslezský kraj
Tab. 121 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 122 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – relativní údaje Excel PDF
Tab. 123 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 žen Excel PDF
Tab. 124 Pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy žen - relativní údaje Excel PDF
Tab. 125 Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF
Tab. 126 Smrtelné pracovní úrazy Excel PDF
Tab. 127 Preventivní péče a riziková práce – náhrady a přirážky (relativní údaje) Excel PDF
Tab. 128 Náhražky a přirážky – absolutní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.11.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.