Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - rok 2010


Ústecký kraj
Tab. 57 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 58 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – relativní údaje Excel PDF
Tab. 59 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz, nemoci z povolání žen – absolutní údaje, počet případů na 100 žen Excel PDF
Tab. 60 Pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy žen - relativní údaje Excel PDF
Tab. 61 Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF
Tab. 62 Smrtelné pracovní úrazy, nemoci z povolání Excel PDF
Tab. 63 Preventivní péče a riziková práce – náhrady a přirážky (relativní údaje) Excel PDF
Tab. 64 Náhražky a přirážky – absolutní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.05.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.