Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Královéhradeckého kraje - 2013


Tabulková příloha
1. Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů
Tab. 1.1 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - demografický vývoj Excel PDF
Tab. 1.2 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - sociální vývoj Excel PDF
Tab. 1.3 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - ekonomický vývoj Excel PDF
Tab. 1.4 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - vývoj životního prostředí Excel PDF
2. Vybrané ukazatele za Královéhradecký kraj
Tab. 2.1 Vybrané ukazatele za Královéhradecký kraj - demografický vývoj Excel PDF
Tab. 2.2 Vybrané ukazatele za Královéhradecký kraj - sociální vývoj Excel PDF
Tab. 2.3 Vybrané ukazatele za Královéhradecký kraj - ekonomický vývoj Excel PDF
Tab. 2.4 Vybrané ukazatele za Královéhradecký kraj - vývoj životního prostředí Excel PDF
3. Vybrané ukazatele podle okresů Královéhradeckého kraje
Tab. 3.1 Vybrané ukazatele podle okresů Královéhradeckého kraje Excel PDF

Zveřejněno dne: 29.08.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.