Statistický bulletin - hl. m. Praha - 1. čtvrtletí 2014


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Tab. S.1 Vybrané údaje podle 22 správních obvodů, 57 městských částí v kraji Hl. m. Praha k 31. 12. 2013 Excel PDF
Tab. S.1a Vybrané údaje podle katastrálního území v kraji Hl. m. Praha k 31. 12. 2013 Excel PDF
Tab. S.2 Počet obyvatel v kraji Hl. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. až 4. čtvrtletí 2013 Excel PDF
Tab. S.3 Pohyb obyvatelstva v kraji Hl. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. až 4. čtvrtletí 2013 Excel PDF
Tab. S.4 Narození v kraji Hl. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. až 4. čtvrtletí 2013 Excel PDF
Tab. S.5 Zemřelí v kraji Hl. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. až 4. čtvtletí 2013 Excel PDF
Tab. S.6 Počet obyvatel kraje Hl. m. Prahy podle městských částí a pětiletých věkových skupin k 31. 12. 2013 Excel PDF
Tab. S.7 Počet obyvatel Hl. m. Prahy podle 3 základních věkových skupin a hustota zalidnění podle 22 správních obvodů k 31. 12. 2013 Excel PDF
Tab. S.8 Přistěhovalí podle 3 základních věkových skupin podle 22 správních obvodů v 1. až 4. čtvrtletí 2013 Excel PDF
Tab. S.9 Vystěhovalí podle 3 základních věkových skupin podle 22 správních obvodů v 1. až 4. čtvrtletí 2013 Excel PDF
Tab. S.10 Zemřelí podle příčin smrti v kraji Hl. m. Praha v 1. až 4. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tab. S.11 Obyvatelstvo ve věku 15 - 64 let v Hl. m. Praze podle městských částí v 1. až 4. čtvrtletí 2013 Excel PDF
Tab. S.12 Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem v kraji Hl. m. Praha podle 22 správních obvodůk 31. 12. 2013 Excel PDF
Tab. S.13 Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců v kraji Hl. m. Praha podle 22 správních obvodů k 31. 12. 2013 Excel PDF
Tab. S.14 Ekonomické subjekty podle institucionálních sektorů v kraji Hlavní město Praha podle 22 správních obvodůk 31. 12. 2013 Excel PDF
Tab. S.15 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE v kraji Hl. m. Praha podle 22 správních obvodů k 31. 12. 2013 Excel PDF
Tab. S.16 Dokončené byty v hl. m. Praze podle 22 správních obvodů v 1. až 4. čtvrtletí 2013 Excel PDF
Tab. S.17 Podíl cizinců (včetně azylantů) na počtu obyvatel celkem podle MČ k 31. 12. 2012 Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.07.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.