Statistický bulletin - Olomoucký kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2014


I. Stavební ohlášení a povolení
Tab. I.1 Vydaná stavební povolení v Olomouckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. I.2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Olomouckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. I.3 Vydaná stavební povolení podle krajů Excel PDF
Tab. I.4 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů Excel PDF
Graf - Meziroční změna počtu vydaných stavebních povolení podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2014 JPG

Zveřejněno dne: 03.10.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.