Vybrané údaje za obce Pardubického kraje podle správních obvodů - 2012


Vysoké Mýto
Základní údaje o správním obvodu PDF
Tab. 1.1 Základní charakteristika obcí k 31. 12. 2012 Excel
Tab. 1.2 Číselník obcí, správních obvodů ORP, POU a okresů k 31. 12. 2012 Excel
Tab. 1.3 Struktura pozemků podle druhu k 31. 12. 2012 Excel
Tab. 1.4 Vybavenost obcí vybranými druhy zařízení (počet zařízení k 31. 12. 2012 Excel
Tab. 1.5 Bilance obyvatel v roce 2012 Excel
Tab. 1.6 Počet obyvatel podle věkových skupin k 31. 12. 2012 Excel
Tab. 1.7 Ekonomická aktivita, domácnosti a byty ze Sčítání lidu, domů a bytů podle obvyklého pobytu k 26. 3. 2011 Excel
Tab. 1.8 Ekonomické subjekty se sídlem na území obcí k 31. 12. 2012 Excel
Tab. 1.9 Bytová výstavba v letech 2003 – 2012 Excel
Tab. 1.10 Volební účast a podíly hlasů pro volební strany ve volbách do zastupitelstva Pardubického kraje Excel

Zveřejněno dne: 10.04.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.