Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2013


G. Nezaměstnanost
Tab. G.1 Uchazeči o zaměstnání v Plzeňském kraji a jeho okresech k 30. 9. 2013 Excel
Tab. G.2 Podíl nezaměstnaných osob a volná pracovní místa v Plzeňském kraji a jeho okresech k 30. 9. 2013 Excel
Tab. G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů k 30. 9. 2013 Excel
Tab. G.4 Uchazeči o zaměstnání podle krajů ČR k 30. 9. 2013 Excel
Tab. G.5 Podíl nezaměstnaných osob a volná pracovní místa podle krajů ČR k 30. 9. 2013 Excel

Zveřejněno dne: 03.01.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.