Statistický bulletin - Jihočeský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2011


R. Pracovní neschopnost
R. Pracovni neschopnost
Tab. R.1 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Jihočeském kraji a jeho okresech - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. R.2 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Jihočeském kraji a jeho okresech - relativní údaje Excel PDF
Tab. R.3 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice a v krajích - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. R.4 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice a v krajích - relativní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.01.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.