Trh práce v ČR - 1993 až 2011


Odhady 95% intervalu spolehlivosti odhadů základních úhrnů za populaci 15letých a starších:
I-1a Pro čtvrtletní úhrny Excel PDF
I-1b Pro čtvrtletní úhrny za muže a ženy Excel PDF
I-2a Pro roční úhrny Excel PDF
I-2b Pro roční úhrny za muže a ženy Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.07.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.