Statistická ročenka České republiky - 2018


31. VYBRANÉ UKAZATELE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A KRAJŮ
Metodika Word PDF
31-1. Vybrané ukazatele regionů soudržnosti (NUTS 2) v roce 2017 Excel
31-2. Vybrané ukazatele krajů (NUTS 3) v roce 2017 Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 28.11.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.