Statistická ročenka Hl. m. Prahy - 2018


3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Metodické vysvětlivky PDF
3-1. Chráněná území v hlavním městě Praze Excel
3-2. Evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle soustavy Natura 2000 v hlavním městě Praze k 31. 12. 2017 Excel
3-3. Investice a neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí v hlavním městě Praze Excel
3-4. Emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší v hlavním městě Praze Excel
3-5. Emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší v hlavním městě Praze v roce 2016 Excel
3-6. Produkce podnikových odpadů podle vybraných činností v podnicích se sídlem v hlavním městě Praze Excel
3-7. Produkce komunálního odpadu v hlavním městě Praze Excel
3-8. Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu v hlavním městě Praze Excel
3-9. Čistírny odpadních vod pro veřejnou potřebu v hlavním městě Praze Excel
3-10. Produkce kalů a způsob jejich zneškodnění v hlavním městě Praze Excel
3-101. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v ČR k 31. 12. 2017 Excel
3-102. Chráněná území podle krajů k 31. 12. 2017 Excel
3-103. Evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle soustavy Natura 2000 podle krajů k 31. 12. 2017 Excel
3-104. Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2017 Excel
3-105. Investice na ochranu životního prostředí podle zdroje financování a kraje sídla investora v roce 2017 Excel
3-106. Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2017 Excel
3-107. Ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2017 Excel
3-108. Investice na ochranu životního prostředí podle kraje místa investice Excel
3-109. Emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2016 Excel
3-110. Produkce komunálního odpadu podle krajů v roce 2017 Excel
3-111. Vodovody pro veřejnou potřebu podle krajů v roce 2017 Excel
3-112. Kanalizace pro veřejnou potřebu podle krajů v roce 2017 Excel
3-113. Čistírny odpadních vod pro veřejnou potřebu podle krajů v roce 2017 Excel
3-114. Produkce kalů a způsob jejich zneškodnění podle krajů v roce 2017 Excel

Zveřejněno dne: 28.12.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.