Zaostřeno na ženy a muže - 2019


3. Vzdělávání
3. Vzdělání Word PDF
3 - 1. Děti, žáci a studenti na jednotlivých typech škol podle pohlaví Excel PDF
3 - 2. Učitelé v regionálním školství a akademičtí pracovníci veřejných vysokých škol podle pohlaví Excel PDF
3 - 3. Pracovníci podle profesního zařazení ve veřejných vysokých školách za fyzické osoby Excel PDF
3 - 4. Řídící pracovníci v regionálním školství podle pohlaví Excel PDF
3 - 5. Věková struktura učitelů regionálního školství bez řídících pracovníků v roce 2018 Excel PDF
3 - 6. Úspěšnost při přijímání ke studiu Excel PDF
3 - 7. Žáci na základních uměleckých školách Excel PDF
3 - 8. Žáci středních škol v oborech bez maturitní zkoušky podle skupin oborů ve školním roce 2018–2019 Excel PDF
3 - 9. Žáci odborných středních škol v oborech s maturitní zkouškou podle skupin oborů ve školním roce 2018–2019 Excel PDF
3 - 10. Studenti vyšších odborných škol podle skupin akreditovaných vzdělávacích programů ve školním roce 2018–2019 Excel PDF
3 - 11. Studenti vysokých škol podle jednotlivých vysokých škol a fakult v roce 2018 Excel PDF
3 - 12. Studenti vysokých škol podle oborů vzdělání CZ-ISCED-F 2013 v roce 2018 Excel PDF
3 - 13. Průměrný hrubý měsíční plat zaměstnanců regionálního školství v českých korunách v letech 2011–2018 Excel PDF
3 - 14. Studenti, poprvé zapsaní a absolventi vysokých škol podle státního občanství v roce 2018 Excel PDF
Schéma vzdělávacího systému ČR ve školním / akademickém roce 2018–2019 Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.