Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - 1. pololetí 2014


Zlínský kraj
Tab. 85 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 86 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – relativní údaje Excel PDF
Tab. 87 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 žen Excel PDF
Tab. 88 Pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy žen - relativní údaje Excel PDF
Tab. 89 Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF
Tab. 90 Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.10.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.