Statistická ročenka hl. m. Prahy - 2014


26. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Metodické vysvětlivky PDF
26-1. Vybrané údaje o městských částech Hlavního města Prahy k 31. 12. 2013 Excel
26-2. Obyvatelstvo městských částí Hlavního města Prahy podle pohlaví a věku k 31.12.2013 Excel
26-3. Pohyb obyvatelstva v městských částech Hl. m. Prahy v roce 2013 Excel
26-4. Přistěhovalí podle věku a městských částí Hl. m. Prahy v roce 2013 Excel
26-5. Vystěhovalí podle věku a městských částí Hl. m. Prahy v roce 2013 Excel
26-6. Vybavení městských částí vybranými druhy zařízení v městských částech Hl. m. Prahy k 31.12.2013 Excel
26-7. Ekonomické subjekty se sídlem na území městských částí Hl.m.Prahy k 31. 12. 2013 Excel
26-8. Ekonomické subjekty podle městských částí Hl. m. Prahy k 31. 12. 2013 Excel
26-9. Dokončené byty podle městských částí Hl. m. Prahy v letech 2011 - 2013 Excel
26-10. Kapacita hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle kategorie v městských částech Hl. m. Prahy v roce 2013 Excel
26-11. Školy podle typu v městských částech Hlavního města Prahy v roce 2013 Excel
26-12. Rozloha a počet obyvatel podle správních obvodů a městských částí Hl. m. Prahy k 31. 12. 2013 Excel
26-13. Využití půdy podle katastrálních území v Hlavním městě Praze k 31. 12. 2013 Excel
26-14. Důvody zásahů hasičských záchranných sborů v městských částech Hl. m. Prahy v roce 2013 Excel
26-15. Přehled o hospodaření Hlavního města Prahy za rok 2013 (úhrn za Hlavní město a městské části) Excel
26-16. Přehled o hospodaření Hlavního města Prahy za rok 2013 (vlastní hlavní město) Excel
26-17. Přehled o hospodaření Hlavního města Prahy za rok 2013 (městské části) Excel
26-18. Přehled čerpání výdajů Hlavního města Prahy (včetně městských částí) za rok 2013 podle kapitol Excel
26-19. Výdaje vlastního Hlavního města Prahy a městských částí v roce 2013 podle kapitol Excel
26-20. Hospodaření městských částí Hl. m. Prahy v roce 2013 (bez financování) Excel
26-21. Složení domácností a struktura peněžních příjmů domácností SRÚ v Hlavním městě Praze Excel
26-22. Struktura peněžních vydání domácností SRÚ v Hlavním městě Praze Excel
26-23. Vydání za bydlení v domácnostech SRÚ v Hlavním městě Praze Excel
26-101. Základní údaje podle krajů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností ČR k 31. 12. 2013 Excel
26-102. Základní údaje podle krajů a správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem ČR k 31. 12. 2013 Excel

Zveřejněno dne: 29.12.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.